Aktuálně z Čelákovic


ČELÁKOVICKÝ ROUŠKOMAT 😷

S ohledem na včerejší rozhodnutí Úřad vlády ČR o prodloužení mimořádných opatření jsme rozhodli o instalaci Čelákovického rouškomatu.

Rouškomat naleznete ve vestibulu Městského úřadu (nová budova, vedle bankomatu České spořitelny) a je přístupný v otevírací době úřadu a České spořitelny.

Plátěné roušky jsou k dispozici v balení po 1. ks za symbolických 10 Kč a v balení po 2 ks za symbolických 20 Kč.

Za bezplatné poskytnutí automatu děkuji moc firmě Jaromír Posel, nápojové automaty Stará Boleslav.

Výtěžek z rouškomatu bude věnován na dobré účely.

 


Za týden se objeví v 📮 dubnové vydání Zpravodaje města Čelákovic. Chybět nebudou komplexní informace o dopadu onemocnění 🛌#COVID19 na život obyvatel Město Čelákovice.

Mimořádně nezajistí roznos Zpravodaje 📯Česká pošta, nýbrž Město ve spolupráci s dobrovolníky z řad občanů. Děkujeme předem za zajištění distribuce městského periodika!


ℹ️🚑 S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění 🦠#COVID19 zveřejňujeme pro občany města mapy s kontakty na lékaře a instituce působící na území Město Čelákovice, jejichž autorkou je Michaela Jindřišková / grafika a fotografie:

👉 https://www.celakovice.cz/…/informace-z-odboru/mapa-lekaru-…
👉 https://www.celakovice.cz/…/mapa-instituci-v-celakovicich.h…

📞 Lékaře před plánovanou návštěvou nejdříve kontaktujte telefonicky, čekárny jsou uzavřeny. Zároveň jsou redukovány preventivní prohlídky, není prováděna posudková činnost, vyřizována agenda týkající se zbrojních průkazů, řidičských průkazu či pracovně lékařské prohlídky.

😷 Současně přinášíme praktické informace, jak správně nosit roušku.


⚠️ STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ 🦠#COVID19 – 22. 3. 2020, 14:30 ⚠️
☝️Základní informace pro občany města jsou součástí 📄letáku, který je přiložen k tomuto příspěvku. 🙏Šiřte ho, prosím, dál v zájmu ochrany zdraví nás všech.⬇️⬇️⬇️ Graficky zpracovala leták Michaela Jindřišková, děkujeme😉!
🆕 Shrnutí aktuálního stavu v Čelákovicích v 2️⃣0️⃣ bodech:
👉 Sledujte ve vlastním zájmu aktuální informace o současné situaci v aplikaci 📲Mobilní rozhlas a na oficiálním facebookovém profilu Město Čelákovice! Vřele doporučujeme instalaci aplikace Mobilní rozhlas do mobilních telefonů! Jednoduchý návod na https://www.youtube.com/watch?v=KG5gRHhjEB8.
👉 Prodloužena je splatnost místního poplatku ze psů z původního termínu 31. 3. 2020 na nově stanovený termín do 30. 6. 2020.
👉 Uspíšen je ♻️svoz biologicky rozložitelného odpadu, který bude zahájen již od ZÍTRA, 23. 3. 2020.
👉 Je nutné sledovat průběžně 🔀změny v provozní době externích organizací (Česká pošta, finanční úřady, Úřad práce apod.), otevírací době obchodů či v jízdních řádech veřejné hromadné dopravy.
👉 Zvažuje se možnost prodloužení 💶splatnosti místního poplatku za svoz odpadu z původního termínu 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020; tímto návrhem se bude zabývat Rada města na dubnové schůzi.
👉 Zakázány jsou 🚫návštěvy od 10. 3. 2020 v Domech s pečovatelskou službou, Pečovatelská služba zabezpečuje službu nákupu potravin a vyzvednutí léků pro osoby v karanténě a osoby starší 65 let zdržující se na území města, omezena je nabídka fakultativních služeb (masáže, pedikúra).
👉 Přerušen provoz je od 11. 3. 2020 v 3 mateřských školách a 2 základních školách zřízených městem Čelákovice, Základní umělecké škole a Městském domu dětí a mládeže; řešena je agenda jak bezkontaktního zápisu dětí k základnímu vzdělávání (ZŠ), bezkontaktního zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (MŠ), tak bezkontaktní forma přijímacích řízení (ZUŠ, MDDM).
👉 Přerušen provoz je od 13. 3. 2020 v Kulturním domě, Městském muzeu a Městské knihovně, kde jsou zrušeny i všechny akce do 30. 6. 2020.
👉 Přerušen provoz je od 13. 3. 2020 všech zařízení provozovaných Čelákovickou sportovní (Městský bazén, Sportovní hala Vikomt, všechna hřiště).
👉 Přerušen provoz je od 13. 3. 2020 v Městské sauně.
👉 Omezen provoz je od 13. 3. 2020 v ⭕️Technických službách (uzavřeny jsou hřbitov, sběrné dvory, veřejné toalety, zrušen je svoz velkoobjemového netříděného odpadu a jarní svoz tříděného komunálního odpadu).
👉 Zrušeno je od 14. 3. 2020 konání 🚫Polabských farmářských trhů na náměstí 5. května.
👉 Pověřena je od 16. 3. 2020 🚓Městská policie Čelákovice kontrolou dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, krizových opatření vlády ČR a usnesení Krizového štábu města Čelákovic.
👉 Zrušeny jsou od 16. 3. 2020 všechny 🚫akce organizované městem Čelákovice a jeho příspěvkovými organizacemi, a to do 30. 6. 2020.
👉 Přerušena je od 16. 3. 2020 činnost osadního výboru Sedlčánky a osadního výboru Záluží.
👉 Zakázán je od 16. 3. 2020 🚫stánkový prodej na celém území města.
👉 Omezen provoz je od 16. 3. 2020 na ⭕️Městském úřadu Čelákovice (úřední hodiny jednotlivých odborů jsou zrušeny a podatelna a pokladna mají úřední hodiny v pondělí a středu od 8.00 do 11.00 hod. v přepážkách za sklem), nejsou organizovány sňatečné obřady (svatby).
👉 Omezen provoz je od 16. 3. 2020 ve společnosti ⭕️Q – BYT Čelákovice (prováděny jsou pouze havarijní opravy).
👉 V přípravě je výzva pro všechny fyzické a právnické osoby k důkladné 🗑likvidaci kontaminovaného či potenciálně kontaminovaného odpadu (roušky, kapesníky, jiné osobní ochranné pracovní prostředky) koronavirem COVID-19, u osob v karanténě a s nákazou onemocnění COVID-19 se toto opatření týká veškerého odpadu. Opatření Krizového štábu města Čelákovic bude publikováno ještě dnes.
📍Stále platí základní pravidla chování osob v boji proti onemocnění 🦠COVID19‼️
1. NESHROMAŽĎUJTE SE na veřejných prostranstvích!
2. OMEZTE POHYB na veřejných prostranstvích jen na nejnutnější případy!
3. CHRAŇTE SE ROUŠKOU ČI RESPIRÁTOREM, NEBO ŠÁLOU, ŠÁTKEM; COKOLIV JE LEPŠÍ, NEŽ NIC!
4. DODRŽUJTE PŘÍSNÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA!
5. NEPANIKAŘTE, ZACHOVEJTE KLID, BUĎTE K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNÍ, DODRŽUJTE ROZESTUPY MEZI SEBOU MINIMÁLNĚ DVA METRY!
Ing. Josef Pátek, předseda Krizového štábu
Ing. Petr Studnička, PhD., místopředseda Krizového štábu