Informace pro rodiče přijatých dětí

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 737/19

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon: 326 741 437 (dále Vás navede automat)

E-mail: reditelka@msjak.cz

Informace pro rodiče dětí přijatých do MŠ od školního roku 2019/2020

Termín schůzky: 12.6.2019 od 15:30 hod.

 1. Historie školy:

Budova byla postavena v roce 1982 v ,,Akci Z“. V roce 1992 ji převzalo od státu do správy Město Čelákovice. Pro malý počet dětí ji v roce 1996 uzavřelo a byla využívána k jiným účelům.

Nově byla MŠ otevřena v roce 2006. Od července 2008 byla budova v rekonstrukci a provoz MŠ byl přesunut od školního roku 2008/2009 do bývalé družiny ZŠ Komenského 414.

Slavnostní otevření zrekonstruované budovy proběhlo v neděli 30.8.2009.

Provoz na zrekonstruované MŠ začal 1.9.2009. Kapacita MŠ je 168 dětí.

 1. Personální obsazení od září 2019:

Pedagogové:

Ředitelka: B2 – Hana Henyšová

Pavilon A (PA)

 • Učitelky: A1 – Bc. Monika Nováčková, DiS.

A1 – Denisa Mrázová, DiS.

A2 – Kateřina Jindřichová

A2 – Lenka Keprtová

A3 – Šárka Farkašová

A3 – Iveta Melicharová, DiS.

A3 – Asistentka pedagoga: Lucie Řeháková

Pavilon B (PB)

 • Učitelky: B1 – Petra Potůčková, DiS.

B1 – Helena Vránová

B2 – Jitka Dohnálková

B2 – Asistentka pedagoga: Anna Lucie Helešic

B3 – Kamila Szabová

B3 – Lucie Pařízková, DiS.

B1 – Asistentka pedagoga: ……………………

Pavilon C (PC)

Vedoucí učitelka: C1 – Miloslava Marvánková

 • Učitelka: C1 – Veronika Červeňáková

C1 – Asistentka pedagoga: Lucie Dvořáková

Provozní zaměstnanci:

Ekonom: Simona Paulusová

Hospodářka: Kateřina Kotková – kancelář v MŠ každé pondělí od 14:30 do 17:00 hod.

Školnice: Miluše Francová – úklid pavilon C, výdej oběda ve třídě C1

Úklid: Petra Řeháková – úklid pavilon A, výdej oběda ve třídě A2

Kateřina Kotková – úklid pavilon B, výdej oběda ve třídě B2

Vedoucí školní jídelny: Iva Marešová – výdej oběda ve třídě A1

Kuchařky: Jitka Mamulová – výdej oběda ve třídě A3

Dana Kolínková – výdej oběda ve třídě B3

Markéta Minksová – výdej oběda ve třídě B1

Pomocná kuchařka: Lenka Beková

 1. Názvy tříd a umístění v budově:

Pavilon A

 • 3NP – A2 Želvičky – na poschodí je krytá terasa

 • 2NP – A1 Kytičky

 • 1NP – A3 Žirafky

Pavilon B

 • 3NP – B2Šnečci – na poschodí je krytá terasa

 • 2NP – B1Sluníčka

 • 1NP – B3Lvíčata

Pavilon C

 • 3NP – na poschodí je otevřená terasa

 • 2NP – C1 Motýlci

 • 2NP – ředitelna

 • 1NP – kuchyň, kancelář hospodářky a ekonomky

 1. Režim dne: slouží pouze jako návod, nemusí být striktně dodržován

6:30 – 8:00 : scházení dětí

 • děti z PA se schází od 6:30 ve třídě A3, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti
 • děti z PB se schází od 6:30 ve třídě B3, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti
 • děti z PC se schází od 6:30 ve třídě C1

6:30 – 8:20 : hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou

8:20 – 8:40 : pohybové činnosti, ranní kruh

8:40 – 9:00 : hygiena, svačina

9:00 – 9:45 : ranní kruh, činnosti řízené učitelkou, práce ve skupinách, s jednotlivci, volné

hry, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

9:45 – 11:45 : pobyt venku (dle počasí – hry na dětském hřišti, na školní zahradě, vycházky

do okolí MŠ, pobyt na terasách)

11:45 – 12:15 : hygiena, oběd, předškolní děti čistění zubů

12:00 – 12:15 : odchod dětí se zkrácenou docházkou a nespících

 • spící děti ze třídy B2 scházejí dle rozpisu do tříd B1, B3 a C1 a zde zůstávají až do odchodu domů

12:15 – 14:15 : literární chvilka, odpočinek, spánek, nespací aktivity

14:15 – 14:30 : hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 : odpolední zájmové činnosti, popřípadě pokračování v didakticky cílených

činnostech dle zájmu a potřeb dětí, odchod dětí

 • v 16:00 – 17:00 se děti z PA postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti
 • v 16:00 – 17:00 se děti z PB postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti
 • v 16:00 se děti z PC dělí takto: děti z C1 se přesouvají na PA a děti z B2 na PB

V případě vhodného počasí je možné přenést všechny činnosti ven.

O případných změnách v rozdělení tříd učitelky vždy informují letáčkem umístěným na vstupních dveřích.

 1. Stravování v MŠ:

Řídíme se směrnicí pro vedení a zpracování stravného a školného ve šk. roce 2019/2020 (obdrží každý rodič) a platným školním řádem (v září se podepisuje seznámení se školním řádem).

Součástí školy je vlastní kuchyně. Za kvalitu zodpovídá vedoucí školní kuchyně paní Iva Marešová.

Každá třída má svou samostatnou kuchyňku. Děti se stravují na svých třídách. Každá třída má svého provozního zaměstnance, který má na starosti výdej na příslušné třídě. Všichni zaměstnanci školy mají zdravotní průkazy. Platby za stravné a školné probíhají bezhotovostním způsobem na účet MŠ číslo: 30015 – 437001399/0800

Způsob přihlašování a odhlašování: vždy dopředu, nejpozději do 7:30 na týž den

 1. Charakteristika školy a vzdělávacího programu:

Druh školy: mateřská škola

Typ školy: celodenní s pravidelným provozem

Obsah vzdělávání: RVP pro předškolní vzdělávání (Rámcově vzdělávací program)

Název ŠVP: Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP):

,,Umění, sport a svět kolem nás“, s prvky regionální výchovy.

Způsob dosažení cíle postihuje motto:

,,Za poznáním po cestách rovných, klikatých i oklikami.“ (Ne vždy se dítě ve vzdělávacím procesu dostane k cíli lehce a ne vždy je pro pedagoga cesta předávání informací snadná.)

Profilace ŠVP: (Profilace MŠ vychází z místní lokality a umístění MŠ)

Celým průběhem naplňování ŠVP prolínají prvky regionální výchovy.

Čelákovice a jeho okolí jsou městem s bohatou historií, s bohatou nabídkou kulturního, společenského i sportovního života. Nabízejí nám celou řadu podnětů k plánování vzdělávací nabídky. Stačí sledovat dění a při respektování specifik předškolního vzdělávání se zapojit. Cíle lze vázat na přímé zážitky dětí.

Cílem profilace je:

Znát své okolí, umět se v něm pohybovat, umět pojmenovat významné objekty ve svém okolí a znát dobře jejich účel a význam. Znát stručnou historii lokality a některé významné osobnosti, které v Čelákovicích pobývali.

ŠVP obsahuje 5 integrovaných bloků odvozených z přirozených cyklů ročních období a s nimi

spojených svátků, doplněných regionálními zvláštnostmi.

Plnění ŠVP:

Plnění cílů RVP a integrovaných bloků ŠVP učitelky pravidelně vyhodnocují. Svoji práci přizpůsobují věkovému složení dětí na třídě. Je dán důraz na plnění regionální výchovy.

Vše hodnotí ředitelka.

 1. Do MŠ Vaše dítě potřebuje:

Při nástupu:

Do šatny

 • látkový sáček na ramínko (A1, A2, C1, B1, B2)

 • látkový sáček s poutky (A3, B3)

Do sáčku

 • náhradní spodní prádlo a ponožky či punčocháče (průběžně doplňujte)

 • kraťasy, tričko a teplákovou soupravu na zahradu (průběžně doplňujte)

 • klobouček nebo kšiltovku

 • pláštěnku (ne deštník)

Do botníku

 • starší boty nebo tenisky na zahradu

 • doporučujeme holínky při deštivém počasí a sněhule v zimě

(při nevhodné obuvi dětí se často musíme vracet z vycházek, aby nám děti neprochladli)

Do třídy

 • pohodlné oblečení dle vlastního uvážení

 • bačkory (ne pantofle)

 • pyžamo (pokud spíte)

 • plastový hrneček s uchem na pitný režim (podepsat zespodu lihovkou)

K odnášení věcí a oblečení při odpoledním pobytu venku

 • malý batoh nebo sáček na cvičky

Přineste až další týden:

Osobní potřeby (Požadavky tříd na počet kusů se mohou lišit – doplňuje se průběžně.)

– kartáček na zuby, kelímek a dětská zubní pasta – pouze předškoláci

– papírové kapesníky po 10 kusech – 1celé balení (odhad na pololetí)

– papírové kapesníky v krabici – 2 balení (odhad na pololetí)

Velkou dárkovou tašku nebo krabici na výkresy po dohodě s učitelkami na třídě.

Bližší informace se dozvíte na třídní schůzce v září.

 1. Při nástupu Vašeho dítěte do MŠ prosím předejte:

 • vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře dítěte

(bez tohoto potvrzení nemůže být Vaše dítě do MŠ přijato) – učitelkám na třídě

 • vyplněnou přihlášku na stravné (viz. Směrnice o stravování) – paní Kotkové nebo učitelkám na třídě

 • pokud chcete, aby Vaše dítě přiváděl nebo odváděl z MŠ nezletilý sourozenec ve věku od 12-ti let výše, vyplníte si na začátku roku dohodu – na třídě

 • v případě, že si budete nechat vyzvedávat či převádět dítě Routou, přinesete sepsanou dohodu – odevzdáte na třídě

 • v uvedeném termínu zaplaťte na účet MŠ stravné a školné

 1. Třídní schůzky:

První schůzka se uskuteční v září. Paní učitelky Vás budou informovat o dění na třídě a způsobu spolupráce.

Zvažte dobu adaptace vašeho dítěte. Lze se přímo na třídě domluvit s učitelkami na případném postupném prodlužování pobytu dítěte v MŠ.

Na začátku roku se opakovaně podepisují formuláře opravňující učitelky a MŠ k některým činnostem, úkonům (GDPR). Je to:

 • souhlas s vystavováním fotografií, s prohlídkou hlavy dítěte, s vyzvedáváním dítěte lektorem kroužku, s donášením a konzumací potravin donesených z domova

 • seznámení se školním řádem

 • v případě omezení či přerušení provozu se podepisují docházky dětí s nahlášenou docházkou

 • před výlety se podepisuje souhlas s výletem a způsobem stravování na výletě (v případě, že jde o delší výlet)

Učitelky upřesní své požadavky na osobní potřeby a úložný box či tašku na VV.

Odsouhlasí se výše vkladu do třídního fondu. Slouží k uhrazení ceny divadel a ostatních akcí MŠ. Akce pořádané přímo v MŠ či areálu MŠ (např.):

 • divadelní a jiná představení

 • letové ukázky dravců

 • návštěvy hasičů, policistů

 • společné akce tříd u příležitosti např. oslav Mikuláše, Vánoc, Čarodějnic, Dne dětí, atd.

Společné výlety a výlety jednotlivých tříd (např.):

 • divadla v Kulturním domě

 • výstavy v Městském muzeu

 • prohlídka radnice

 • návštěva Městské knihovny

 • návštěva ZŠ – předškoláci

Některé akce se každoročně opakují, ale u delších výletů se snažíme hledat nová místa

 • Planetárium v Praze, Svíčkárna Rodas v Šestajovicích, Skanzen v Přerově nad Labem, Botanicus v Ostré, Park Mirakulum v Milovicích, zámek Berchtold, zámek Loučeň, Staré Hrady, ZOO-koutek Radonice, ZOO Liberec, Mořský svět, letiště Václava Havla, ČT, atd.

Pořádáme Školu v přírodě pro předškoláky.

2x do roka probíhá na MŠ fotografování.

Plánované zájmové aktivity dětí v MŠ:

 • Dětský aerobik hravou formou – vede Šárka Farkašová

 • Hry se slovíčky – vede Iveta Melicharová

 • Tvořivé hry pro děti – vede Veronika Červeňáková

 • Hra na zobcovou flétnu – vede Jitka Dohnálková

 • Taj-či pro děti – vede Petra Potůčková

 • Angličtina s rodilým mluvčím – organizuje ROUTa

 • Podle zájmu jsou pořádány i jiné kurzy – např. kurz keramiky – vede paní Miroslava Šimonová z Labyrintu

MŠ je zapojena do OPVVV na jehož základě jsou zváni ke schůzkám do MŠ různí odborníci.

 1. Omezení provozu a přerušení provozu v MŠ:

Vzhledem ke státním svátkům, podzimním, zimním, jarním, velikonoční a hlavním prázdninám, které jsou vždy hlášeny dopředu, se vždy zjišťuje docházka dětí na celý konkrétní týden, případně na určité dny (do docházky dětí s podpisem rodiče).

Počty dětí se zjišťují, aby v těchto termínech, kdy rodiče omezují docházku svých dětí, bylo možné naplánovat změny v provozu MŠ a případně snížit počty tříd a umožnit provozu kuchyně naplánovat stravování podle aktuálního počtu dětí.

Letos připadá první školní den na pondělí 2.9.2019.

 1. Sponzorský dar:

Je možnost poskytnout MŠ sponzorský dar. Musí být dopředu konzultován s ředitelkou MŠ a schválen MÚ. Pokud je přijetí daru schváleno, MŠ vystaví smlouvu pro prokázání za účelem odpočtu z daní. Dar je využit pro potřeby třídy, či MŠ.

 1. Prosíme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů:

 • zavírali vstupní branky

 • hlásili se do mluvítek jménem a třídou dítěte

 • zavírali dveře z důvodu bezpečnosti

 • nepouštěli do budovy cizí osoby

 • používali návleky

 • nevstupovali s kočárky do vstupních prostor

 • nekouřili v areálu MŠ, ani elektronické cigarety

 • nevodili psy do areálu MŠ

 • z bezpečnostních důvodů se při pobytu dětí na hřištích uzamykají vstupní branky do MŠ – vstup je přes zvonek

 • všechna venkovní hřiště slouží pouze účelům MŠ a z hygienických a bezpečnostních důvodů je na ně veřejnosti vstup zakázán!

 1. Webové stránky MŠ:

www.msjak.cz

Na Vás a Vaše děti se těší všichni zaměstnanci

Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace.

V Čelákovicích, 12.6.2019 Hana Henyšová, ředitelka