Krizový štáb města 1.4.2020

⚠️ STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ 🦠#COVID19 – 1. 4. 2020, 21:00⚠️

🆕 Krizový štáb města Čelákovic přijal další opatření k ochraně obyvatel města.⤵️⤵️⤵️

👉 Provoz ♻️sběrných a separačních dvorů komunálního opadu probíhá v omezeném režimu – je určen pouze pro občany města Čelákovic, je povinnost mít zde zakrytá ústa a nos, dodržovat rozestupy min. 2 m, je povolena přítomnost max. 5 osob a personálu v ohraničeném areálu, platí zákaz vstupu do vnitřních prostor v areálu a zákaz odevzdávání odpadu podnikajícími subjekty a občany z jiných obcí a měst.

👉 Kvalita 🚰pitné kohoutkové vody je zachována, neboť koronavir SARS CoV-2 je vysoce citlivý na chlor a UV záření, kterým se pitná voda nepřetržitě ošetřuje. Město zároveň není ohroženo v plynulém zásobování pitnou vodou.

👉 S ohledem na předpokládaný 📉ekonomický vývoj budou všechny příspěvkové organizace města a Q-BYT požádány, aby expertním odhadem vyčíslily dopad pandemie do jejich hospodaření ve vazbě na letošní rozpočet města.

👉 PŘIPOMÍNÁME! Službu 🛒nákupu potravin či vyzvednutí léků, kterou zabezpečuje Pečovatelská služba Čelákovice, mohou využít osoby v karanténě/izolaci, osoby starší 65 let zdržující se na území města a od dnešního dne nově také osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Kontakty a vše potřebné naleznete v příloze.

👉 PŘIPOMÍNÁME! Od 1. 4. do 30. 4. 2020 probíhají ✍️zápisy dětí do 1. tříd základních škol. Pokyny naleznete pro ZŠ J. A. Komenského na http://www.zscelakovice.cz/postup-pri-podani-zadosti-o-prij… a pro ZŠ Kostelní na https://www.kamenka-celakovice.cz/zapis-do-1-trid/.

👉 PŘIPOMÍNÁME! Mateřské školy zvažují rovněž elektronickou formu ✍️zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Žádosti budou ke stažení v elektronické formě nejpozději od 6. 4. 2020 a s ohledem na současnou situaci je doporučeno vyčkat s potvrzením od lékaře. Informace na https://www.mspristavni.cz/…/akce-nea…/prijimaci-rizeni.htmlhttps://www.msrumunska.cz/zapis-do-skolky/ a https://msjak.cz/informace-pro-rodice-2/ budou průběžně aktualizovány.

👉 Je prodloužena doba 💰vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky, změněna je maximální věková hranice pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se týká dětí mladších 13 let, vyplácení ošetřovného je rozšířeno i na péči o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, a to bez věkového omezení, pokud došlo k uzavření zařízení určeného pro péči o ně. Všichni vyplňují formulář ▶️https://www.celakovice.cz/filemanager/files/684212.pdf (do 10 let, protože nová verze tiskopisu není zatím k dispozici).

Ing. Josef Pátek, předseda Krizového štábu

Ing. Petr Studnička, PhD., místopředseda Krizového štábu