Krizový štáb města 1.5. 2020

STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ 🦠#COVID19 – 1. 5. 2020, 13:30⚠️

🆕 Krizový štáb města Čelákovic přijal další opatření k ochraně obyvatel města.⤵️⤵️⤵️

👉 Nouzový stav pro území celé 🇨🇿České republiky byl prodloužen a trvá až do neděle 17. 5. 2020.
👉 Všechny akce organizované

Město Čelákovice

nebo jeho příspěvkovými organizacemi jsou bez ohledu na počet osob i místo konání zrušeny bez výjimky až do 30. 6. Od 1. 7. do 31. 8. jsou v letním období zrušeny všechny akce s účastí převyšující 100 osob (neuskuteční se například 🎬Čelákovické filmové léto nebo 🎊slavnostní otevření přístavby Kamenky).

👉 Od 11. 5. se může 👰🤵sňatečných obřadů (svatby) či prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství účastnit nejvýše 100 osob.
👉 Ředitelé 🏫základních škol zřízených

Město Čelákovice

zabezpečí od 11. 5. podmínky pro žáky 9. ročníku základních škol za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.
👉 Bez ohledu na rozvolnění podmínek bude 🎼Základní umělecká škola Jana Zacha fungovat v omezeném provozu a přerušený provoz zůstane i nadále v 🏆Městském domě dětí a mládeže.
👉 Od 11. 5. bude obnoven provoz 🏸🏒Sportovní haly Vikomt a tělocvičny u Městského bazénu při splnění omezení a stanovených hygienických podmínek.
👉 Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech a při organizovaném ⛹️‍♂️🤾‍♀️tréninku sportovců ve venkovním i vnitřním sportovišti při splnění omezení a stanovených hygienických podmínek je od 11. 5. ve stejný čas povoleno nejvýše 100 osobám. Tělocvičny při základních školách zůstanou uzavřeny až do 30. 6.
👉 Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví již nejsou od 1. 5. městu Čelákovice zasílány informace o počtech osob s onemocněním 🦠COVID-19 ze strany Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, přičemž tyto informace jsou zveřejňovány pouze do úrovně okresů, jsou aktualizovány každý den včetně víkendů a státních svátků.

❗️ PŘIPOMÍNÁME! Službu 🛒nákupu potravin či vyzvednutí léků, kterou zabezpečuje Pečovatelská služba Čelákovice (📞721 361 041), mohou využít osoby v karanténě/izolaci, osoby starší 65 let zdržující se na území města a také osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

Ing.

Josef Pátek

, předseda Krizového štábu
Ing.

Petr Studnička

, PhD., místopředseda Krizového štábu