Krizový štáb města 10.3. 2020

V návaznosti na mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 10. 3. 2020 v souvislosti se zamezením šíření onemocnění COVID-19 město Čelákovice informuje o opatřeních pro příspěvkové organizace města, pro provoz Městského úřadu a ostatních subjektů města.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydané dne 10. 3. 2020, které zakazuje pořádání akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

OPATŘENÍ PLATNÁ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OD STŘEDY 11. 3. 2020
1) MŠ Přístavní
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
2) MŠ J. A. Komenského
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
3) MŠ Rumunská
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
4) ZŠ J. A. Komenského
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
II. Ošetřovné – potvrzení vydává ředitelka školy nebo paní Alice Nejmanová
III. Obědy – ZRUŠENO
5) ZŠ Kostelní
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
II. Ošetřovné – potvrzení vydává ředitel školy nebo paní Barbora Buriánková
III. Obědy – ZRUŠENO, s výjimkou obědů pro seniory vydávaných dne 11. 3. 2020
6) Gymnázium Čelákovice (zřizovatel Středočeský kraj, ale sídlo v objektu města)
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
7) ZUŠ Jana Zacha
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
8) MDDM
I. Výuka – ZRUŠENO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
9) Kulturní dům
I. 10. 3. Štístko a Poupěnka – ZRUŠENO
II. 13. 3. Opravdový taneční ples – ZRUŠENO, kontaktujte pořadatele
III. 14. 3. Reprezentační ples města Čelákovic – ZRUŠENO – vstupenky zatím nevracet, pokusíme se domluvit náhradní termín
IV. 20. 3. Krausberry + Schodiště – ZRUŠENO, vstupenky nevracet, bude náhradní termín
V. 24. 3. Velryba Lízinka – ZRUŠENO, vstupenky nevracet, bude náhradní termín
VI. 28. 3. Maškarní ples – ZRUŠENO, kontaktujte pořadatele
VII. 29. 3. Dětský karneval – ZRUŠENO, vstupenky nevracet, bude náhradní termín
VIII. Taneční kurzy pro dospělé – ZRUŠENO do odvolání mimořádných opatření
10) Městské muzeum
I. Provoz nepřerušen
II. 21. 3. Řemesla Polabí – vernisáž – ZRUŠENO, výstava bez omezení
III. 27. 3. Čelákovicemi známými i neznámými – PROBĚHNE
11) Městská knihovna
I. Provoz nepřerušen s výjimkou dopoledních akcí pro školy
II. 10. 3. Beseda nad knihou tajemství rodu – ZRUŠENO, 12. 5. náhradní termín
III. 19. 3. Trénování paměti, péče o paměť v každém věku – PROBĚHNE
IV. 27. 3. Hravé odpoledne s Andersenem – ZRUŠENO, bude stanoven náhradní termín
12) Čelákovická sportovní
I. Bazén – provoz nepřerušen (s výjimkou výuky školního plavání základních a středních škol a plavání MDDM)
II. Vikomt – provoz nepřerušen
III. Městský stadion – provoz nepřerušen, tréninky – kontaktujte sportovní subjekt
13) Pečovatelská služba
I. Zákaz návštěv v Domech s pečovatelskou službou
II. NÁKUPY PRO RODINY V KARANTÉNĚ – viz samostatná informace
14) Technické služby
I. Provoz neomezen
15) Městský úřad
I. Provoz neomezen, úřední hodiny platí
16) Trhy na náměstí v Čelákovicích
I. ZRUŠENY DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
17) Městská sauna
I. Ceremoniály ZRUŠENY
II. Ostatní provoz neomezen
18) Městská policie
I. Bez omezení
19) Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
I. Bez omezení
20) Kolektivní samosprávné orgány města
I. Zákaz stanovený mimořádným opatřením MZ se nevztahuje na schůze Rady města, na zasedání Zastupitelstva města, ani na podobné akce orgánů veřejné moci (stavební úřad, matrika apod.).
II. 21. 3. Vítání občánků – ZRUŠENO
Aktuální opatření jsou platná do odvolání mimořádného opatření.
V přehledu jsou informace s předpokládanou platností do 31. 3. 2020. V případě prodloužení mimořádných opatření vydávaných MZ budou informace aktualizovány!
INFORMACE JSOU PLATNÉ K DATU 10. 3. 2020 14:00
Ing. Josef Pátek, starosta města
Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta města

ikona souboruMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR