Krizový štáb města 12.3.2020

Město Čelákovice se řídí při rozhodování v současné situaci dokumentem „Plán krizové připravenosti města Čelákovice“. Za ochranu obyvatelstva na území města odpovídá starosta Josef Pátek, který je předsedou krizového štábu města. Zástupcem předsedy krizového štábu města je místostarosta Petr Studnička. Do analýzy rizik je zahrnuta i epidemie.

‼️ Vláda ČR rozhodla na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, o vyhlášení nouzového stavu na celém území státu na dobu 30 dnů, a to od 12. 3. 2020 14:00 hod. Pro území celého státu se tak stalo poprvé v historii samostatné České republiky.

Zavedena jsou následující nová opatření platná až do odvolání:

  • Od 13. 3. 2020 06:00 hod. jsou zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
  • Od 13. 3. 2020 06:00 hod. je zakázána přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb. Zároveň je zakázáno poskytování stravovacích služeb v nákupních centrech s plochou větší, než 5000 m2.
  • Od 13. 3. 2020 06:00 hod. je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
  • Od soboty 14. 3. 2020 00.00 hod. budou zavedeny hraniční kontroly na hranicích a Německem a Rakouskem. Na hranicích s Německem a Rakouskem nebude možné překračovat hranici mimo stanovené hraniční přechody, kterých je zatím 11. K omezením dojde v mezistátní železniční i veřejné autobusové dopravě.
  • Zakazuje se vycestovat občanům České republiky do rizikových oblastí ve 13 státech. Stejně tak je zakázán příjezd cizinců z těchto rizikových oblastí do České republiky.

 

Město Čelákovice rozhodlo z pozice zřizovatele s účinností od 13. 3. 2020 06:00 hod. do odvolání o ❌přerušení provozu Městského muzea, Městské knihovny, Městského bazénu, Sportovní haly Vikomt, Městské sauny a tělocvičen, které jsou součástí zařízení města (v základní škole, v městském bazénu).

 

V rámci omezení veřejné hromadné dopravy od 14. 3. 2020 zůstává beze změny jízdní řád autobusové linky PID 655, stejně tak jízdní řády všech regionálních železničních linek S2, S22, S9, S23 a S24.

 

Dle informace Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (12. 3. 2020, 10:00) není na celém území města zaznamenán výskyt osoby s onemocněním COVID-19. Důrazně žádáme osoby, kterých se to týká, aby dodržovaly karanténní opatření. Za porušení hrozí pokuta až 3 mil. Kč.

 

‼️ Informace o koronavirové nákaze COVID-19 poskytují dle sdělení Ministerstvo zdravotnictví České republiky nyní také infolinky všech sedmi zdravotních pojišťoven:

▶️ VZP ČR: 952 222 222

▶️ Vojenská zdravotní pojišťovna ČR: 844 888 888

▶️ Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

▶️ OZP – Oborová zdravotní pojišťovna: 261 105 555

▶️ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

▶️ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR: 844 211 211

▶️ Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

 

Aktuální informace do mobilu! Prosíme, instalujte si aplikaci Mobilní rozhlas a zaregistrujte si město Čelákovice. Jak na to, je prezentováno ve videu níže.

https://www.youtube.com/watch?v=KG5gRHhjEB8

 

ikona souboruOpatření města Čelákovice k 12. 3. 2020 14:00