Krizový štáb města 13.3.2020

MĚSTO ČELÁKOVICE
Krizový štáb
13. 3. 2020 14:00
1) MŠ Přístavní
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ
2) MŠ J. A. Komenského
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ
3) MŠ Rumunská
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ
4) ZŠ J. A. Komenského
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
II. Ošetřovné – potvrzení vydává ředitelka školy nebo paní Alice Nejmanová
III. Obědy – ZRUŠENO
5) ZŠ Kostelní
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
II. Ošetřovné – potvrzení vydává ředitel školy nebo paní Barbora Buriánková
III. Obědy – ZRUŠENO
6) Gymnázium Čelákovice (zřizovatel Středočeský kraj, ale sídlo v objektu města)
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
7) ZUŠ Jana Zacha
I. Výuka – ZRUŠENA VÝUKA DO ODVOLÁNÍ
8) MDDM
I. Výuka – ZRUŠENO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A AKCE DO ODVOLÁNÍ
9) Kulturní dům
I. PROVOZ PŘERUŠEN OD 13. 3. 2020
II. 10. 3. Štístko a Poupěnka – ZRUŠENO
III. 13. 3. Opravdový taneční ples – ZRUŠENO, kontaktujte pořadatele
IV. 14. 3. Reprezentační ples města Čelákovic – ZRUŠENO – vstupenky zatím nevracet, náhradní termín 8. 5. 2020
V. 20. 3. Krausberry + Schodiště – ZRUŠENO, vstupenky nevracet, bude náhradní termín
VI. 24. 3. Velryba Lízinka – ZRUŠENO, vstupenky nevracet, bude náhradní termín
VII. 28. 3. Maškarní ples – ZRUŠENO, kontaktujte pořadatele
VIII. 29. 3. Dětský karneval – ZRUŠENO, vstupenky nevracet, bude náhradní termín
IX. Taneční kurzy pro dospělé – ZRUŠENO do odvolání mimořádných opatření
10) Městské muzeum
I. PROVOZ PŘERUŠEN
II. Veškeré akce jsou zrušeny, náhradní termíny budou včas oznámeny
11) Městská knihovna
I. PROVOZ PŘERUŠEN
II. Veškeré akce jsou zrušeny, náhradní termíny budou včas oznámeny
12) Čelákovická sportovní
I. Bazén – PROVOZ PŘERUŠEN od 13. 3. 2020
II. Vikomt – PROVOZ PŘERUŠEN od 13. 3. 2020
III. Městský stadion – PROVOZ OMEZEN OD 14. 3. 2020 NESMÍ BÝT NA SPORTOVIŠTI NARÁZ VÍCE NEŽ 30 OSOB
IV. Dětská hřiště – PROVOZ OMEZEN OD 14. 3. 2020 NESMÍ BÝT NA SPORTOVIŠTI NARÁZ VÍCE NEŽ 30 OSOB
V. Venkovní víceúčelové plochy PROVOZ OMEZEN OD 14. 3. 2020 NESMÍ BÝT NA SPORTOVIŠTI NARÁZ VÍCE NEŽ 30 OSOB
VI. Workoutová hřiště – PROVOZ OMEZEN OD 14. 3. 2020 NESMÍ BÝT NA SPORTOVIŠTI NARÁZ VÍCE NEŽ 30 OSOB
13) Pečovatelská služba
I. Zákaz návštěv v Domech s pečovatelskou službou
II. NÁKUPY PRO RODINY V KARANTÉNĚ – viz web města
14) Technické služby
I. Provoz sběrného dvora OMEZEN – NA SBĚRNÉM DVOŘE NESMÍ BÝT NARÁZ VÍCE NEŽ 30 OSOB (obsluha + občané). Odpovídá ředitel TS.
II. Ostatní provoz neomezen
15) Městský úřad
I. Provoz neomezen, úřední hodiny platí
16) Trhy na náměstí v Čelákovicích
I. ZRUŠENY DO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
17) Městská sauna
I. PROVOZ PŘERUŠEN OD 13. 3. 2020
18) Městská policie
I. Bez omezení
19) Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
I. Bez omezení
20) Kolektivní samosprávné orgány města
I. Zákaz stanovený mimořádným opatřením MZ se nevztahuje na schůze Rady města, na zasedání Zastupitelstva města, ani na podobné akce orgánů veřejné moci (stavební úřad, matrika apod.).
II. 21. 3. Vítání občánků – ZRUŠENO
OPATŘENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PLATNÁ OD STŘEDY 11. 3. 2020
Aktuální opatření jsou platná do odvolání mimořádných opatření MZ a usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu.
Ing. Josef Pátek, starosta města
Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta města