Krizový štáb města 14.3.2020

14. 3. 2020 14:00 INFORMACE Z KRIZOVÉHO ŠTÁBU ‼️

Předseda krizového štábu a starosta Josef Pátek a místopředseda krizového štábu a místostarosta Petr Studnička po dnešním ranním jednání krizového štábu uložili ředitelům organizací Město Čelákovice v návaznosti na vyhlášený nouzový stav v České republice:
? zpřesnit informovanost občanů o přerušení, resp. zajištění provozu jimi řízených organizací, a to jak na objektech jednotlivých organizací (viditelně na veřejně přístupném místě), tak na webových stránkách (případně facebooku);
? aktualizovat informace jednotlivými organizacemi průběžně v návaznosti na krizová opatření schválená vládou ČR a zasílaná po jednání krizového štábu města;
? poskytnout zřizovateli do 16. 3. 12:00 hod. ucelené informace o aktuálním zajištění provozu organizace, s těmito informacemi se seznámí na své schůzi Rada města dne 17. 3. a budou po projednání následně poskytnuty všem zastupitelům města.

⚠️ V přiložených schématech jsou uvedeny pro občany informace o aktuálním provozu organizací města v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, krizová opatření vlády ČR a rozhodnutí zřizovatele příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice.