Krizový štáb města 14.4.2020

STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ 🦠#COVID19 – 14. 4. 2020, 17:00⚠️

🆕 Krizový štáb města Čelákovic přijal další opatření k ochraně obyvatel města.⤵️⤵️⤵️
👉 Město Čelákovice získalo od Nadace ČEZ 💶nadační příspěvek ve výši 100 % pořizovacích nákladů na nákup 3D tiskárny pro tisk ochranných štítů.
👉 Od 20. 4. 2020 budou obnoveny úřední hodiny odborů Městského úřadu Čelákovice, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod., pro podatelnu, pokladnu a matriku platí polední přestávka v čase 12.00–12.45 hod. Po dobu nouzového stavu jsou úřední hodiny v pátek zrušeny.
👉 V obou základních školách zřízených městem Čelákovice proběhla dne 6. 4. 2020 👩‍🏫👨‍🏫inspekční činnost České školní inspekce zaměřená na distanční vzdělávání.
👉 S ohledem na preventivní opatření bylo doporučeno objednat 🧪💨generátor ozonu a zároveň všechny organizace města budou vybaveny dezinfekcí.

👉 Byla projednána Radou města opatření 🔋💰„Anti-COVID 2020“ zmírňující dopad pandemie na život obyvatel města, živnostníků a podnikatelských subjektů:

▶️ schváleno bylo ➡️prodloužení splatnosti místního poplatku za svoz komunálního odpadu z 30. 6. na 30. 9. 2020;

▶️ dlužné nájemné za dobu nouzového stavu v nebytových prostorech může být uhrazeno na základě splátkových kalendářů až do 31. 3. 2022;

▶️ u vybraných živnostníků a podnikatelských subjektů působících v nebytových prostorech města bude buď zcela 📝prominuto (100 %) nebo částečně prominuto (50 %) nájemné za období 3 měsíců (1. 4. – 30. 6. 2020), a to v návaznosti na uzavření, resp. částečné uzavření provozovny po dobu nouzového stavu; stejný postup bude doporučen i ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem;

▶️ dlužné nájemné ze strany nájemců bytů za dobu nouzového stavu může být uhrazeno na základě splátkových kalendářů až do 31. 5. 2021;

▶️ nájemcům bytů a nebytových prostor nebudou účtovány úroky z prodlení za opožděné platby nájemného za dobu nouzového stavu;

▶️ Rada města dnes jednomyslně doporučila Zastupitelstvu města vyhlásit program „ČELÁKOVICE Anti-VIRUS 2020“ pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu podnikatelské činnosti; bezúročné půjčky budou podnikatelům, bude-li program schválen zastupiteli města, poskytovány z rozpočtu města.

👉 PŘIPOMÍNÁME! Službu 🛒nákupu potravin či vyzvednutí léků, kterou zabezpečuje Pečovatelská služba Čelákovice (📞721 361 041), mohou využít osoby v karanténě/izolaci, osoby starší 65 let zdržující se na území města a také osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

Ing. Josef Pátek, předseda Krizového štábu

Ing. Petr Studnička, PhD., místopředseda Krizového štábu