Krizový štáb města 16.4.2020

 

STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ #COVID19 – 16. 4. 2020, 22:00

 Krizový štáb města Čelákovic přijal další opatření k ochraně obyvatel města.

 Od pondělí 25. 5. bude obnoven provoz 3 mateřských škol zřízených městem Čelákovice (Přístavní 333, Rumunská 1477, J. A. Komenského 1586), umožní-li to aktuální epidemiologická situace. Samozřejmě budou splněny specifické hygienické podmínky pro předškolní vzdělávání. Od 25. 5. do 30. 6. nebudou pořádány žádné školní výlety, zotavovací akce či soutěže. Zároveň budou všechny 3 mateřské školy fungovat bez přerušení provozu i po celou dobu hlavních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. Cílem je nekomplikovat situaci především rodičů dětí v zaměstnání a při podnikání během letního období. Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol probíhají bezkontaktně!
 Od pondělí 25. 5. bude obnoven provoz 1. stupně základních škol zřízených městem Čelákovice (J. A. Komenského 414, Kostelní 457) a zajištěny budou organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru pro žáky 1. stupně formou školních skupin, umožní-li to aktuální epidemiologická situace. Samozřejmě budou splněny specifické hygienické podmínky pro základní vzdělávání. Od 25. 5. do 30. 6. nebudou pořádány žádné školní výlety, zotavovací akce či soutěže. Výuka žáků 2. stupně bude probíhat až do 30. 6. bez osobní přítomnosti žáků ve škole bezkontaktně. Zápisy žáků do 1. tříd probíhají bezkontaktně!
 Od pondělí 11. 5. bude obnoven provoz Základní umělecké školy Jana Zacha, ale jen hudebního oboru při účasti ve výuce nejvýše 1 pedagoga a 1 žáka současně, umožní-li to aktuální epidemiologická situace. Samozřejmě budou splněny specifické hygienické podmínky pro základní umělecké vzdělávání. Skupinové vzdělávání žáků ani kontaktní výuka v ostatních oborech (taneční, výtvarný, literárně dramatický) nebude do 30. 6. zahájena. Přijímací zkoušky do ZUŠ probíhají bezkontaktně, je nutné vyplnit přihlášku na https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k278!
 Přerušení provozu Městského domu dětí a mládeže trvá až do 30. 6. a zájmové vzdělávání zde do začátku hlavních prázdnin nebude s ohledem na počet účastníků v kroužcích či kurzech zahájeno. Zápis bude probíhat v září bezkontaktně!

Město Čelákovice

z pozice zřizovatele zajistí pro mateřské školy, základní školy a základní uměleckou školu dezinfekci, bezkontaktní teploměry, roušky a v pravidelném intervalu bude ve vnitřních prostorách škol probíhat plošná dezinfekce. Cílem je maximálně ochránit zdraví jak dětí a žáků, tak zaměstnanců škol.

 PŘIPOMÍNÁME! Službu nákupu potravin či vyzvednutí léků, kterou zabezpečuje Pečovatelská služba Čelákovice (721 361 041), mohou využít osoby v karanténě/izolaci, osoby starší 65 let zdržující se na území města a také osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

Ing.

Josef Pátek

, předseda Krizového štábu
Ing.

Petr Studnička

, PhD., místopředseda Krizového štábu