Krizový štáb města 16.5.

STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ 🦠#COVID19 – 16. 5. 2020, 13:00⚠️

🆕 Krizový štáb města Čelákovic přijal další opatření k ochraně obyvatel města.⤵️⤵️⤵️

👉 ☣️Nouzový stav na celém území 🇨🇿České republiky končí v neděli 17. 5. v 23.59 hod. Umožní-li to epidemiologická situace, Krizový štáb

Město Čelákovice

ukončí svou činnost 9. 6., přičemž Souhrnná hodnotící zpráva o jeho činnosti v období od 10. 3. do 9. 6. 2020 bude předložena na schůzi Rady města dne 23. 6. a na zasedání Zastupitelstva města dne 24. 6.

👉 Provoz 🏊‍♀️🤽‍♀️Městského bazénu bude obnoven od 25. 5. za specifických hygienických podmínek a v letním období nebude přerušen.
👉 Provoz ⏳Městské sauny je možné obnovit od 25. 5., záleží na rozhodnutí provozovatele.
👉 V omezeném provozu je obnovena činnost 💦provozovatele vodovodů a kanalizací, společnosti 1. SčV. Rovněž budou zahájeny práce na postupné obnově sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovic. Tyto práce budou probíhat v 5 etapách ve dnech 20. 5., 3. 6., 16.-17. 6., 2. 9. a 16. 9.
👉 Většiny akcí ve vnitřních i venkovních prostorech se může účastnit od 25. 5. ve stejný čas nejvýše 3️⃣0️⃣0️⃣ osob.
👉 Od 25. 5. je povinné mít 😷zakryté horní cesty dýchací rouškou, šálou, šátkem atp. pouze ve vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště), v prostředcích veřejné dopravy a v místech, kde se nachází alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 m, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
👉 Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví již nejsou od 1. 5. městu Čelákovice zasílány informace o počtech osob s onemocněním 🦠COVID-19 ze strany Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, přičemž tyto informace jsou zveřejňovány pouze do úrovně okresů, jsou aktualizovány každý den včetně víkendů a státních svátků. K dnešnímu dni je v okrese Praha-východ evidováno 46 nakažených, 128 vyléčených a 5 zemřelých.

❗️ PŘIPOMÍNÁME! Službu 🛒nákupu potravin či vyzvednutí léků, kterou zabezpečuje Pečovatelská služba Čelákovice (📞721 361 041), mohou využít osoby v karanténě/izolaci, osoby starší 65 let zdržující se na území města a také osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

Ing.

Josef Pátek

, předseda Krizového štábu
Ing.

Petr Studnička

, PhD., místopředseda Krizového štábu