Krizový štáb města 23.4.2020

STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ #COVID19 – 23. 4. 2020, 21:30

 Krizový štáb města Čelákovic přijal další opatření k ochraně obyvatel města.

 Od pondělí 27. 4. bude obnoven provoz Městské knihovny v běžné provozní době, zároveň bylo doporučeno zachovat provoz knihovny i v období hlavních prázdnin.
 Od pondělí 27. 4. mohou církve a náboženské společnosti pořádat bohoslužby za přesně definovaných podmínek a při splnění maximálního počtu zúčastněných osob.
 Od pondělí 11. 5. bude obnoven provoz Městského muzea včetně turistického informačního centra v běžné provozní době, omezení budou dále platit pro organizování akcí.
 Od pondělí 25. 5. bude obnoven provoz Kulturního domu, omezení budou dále platit pro organizování akcí.
 Od pondělí 25. 5. bude možné organizovat svatby i při účasti více než 10 osob, avšak při splnění specifických hygienických podmínek.
 Bez ohledu na to, zda bude v České republice vyhlášen na začátku května nouzový stav či nikoliv, zabezpečí roznos květnového vydání Zpravodaje města Čelákovic dobrovolníci v termínu od 6. do 10. 5.

 PŘIPOMÍNÁME! Službu nákupu potravin či vyzvednutí léků, kterou zabezpečuje Pečovatelská služba Čelákovice (721 361 041), mohou využít osoby v karanténě/izolaci, osoby starší 65 let zdržující se na území města a také osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

Ing.

Josef Pátek

, předseda Krizového štábu
Ing.

Petr Studnička

, PhD., místopředseda Krizového štábu