Krizový štáb města 25.5. 2020

 

⚠️ STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ 🦠#COVID19 – 27. 3. 2020, 10:00⚠️
🆕 Krizový štáb města Čelákovic přijal další opatření k ochraně obyvatel města.⤵️⤵️⤵️
👉 Nadále platí přerušení či ⭕️omezení provozu organizací města – vše beze změny (viz příspěvek ze dne 22. 3. 2020).
👉 Zápisy 👶👧dětí k předškolnímu vzdělávání jsou aktuálně v přípravě, sledujte webové stránky mateřských škol, stejně tak je v řešení přijímací řízení do ZUŠ a MDDM.
👉 Postup při ♻️likvidaci komunálního odpadu:
Použité roušky, kapesníky, jiné osobní ochranné prostředky a další materiál kontaminovaný či potenciálně kontaminovaný koronavriem SARS-CoV-2 se ukládají do pevného plastového pytle (případně zdvojeného) s tloušťkou minimálně 0,2 mm, důkladně zavázaného, povrch pytle je vydezinfikován a vložen do popelnice/kontejneru na směsný komunální odpad. V žádném případě nesmí být zavázané pytle odkládány mimo popelnice/kontejnery, aby nebylo ohroženo zdraví dalších osob. Po manipulaci s odpady je nutné vždy si umýt ruce mýdlem a vodou!
U osob v nařízené karanténě či u osob, u kterých bylo onemocnění COVID-19 prokázáno, je výše uvedeným postupem likvidován veškerý odpad!
👉 Jsou 🚫uzavřeny hřbitov, sběrné dvory, veřejné toalety i zrušen svoz velkoobjemového netříděného odpadu a jarní svoz tříděného odpadu.
👉 Bude zahájena 🛢dezinfekce veřejných prostor na území města (autobusové zastávky, lavičky na náměstí a v železniční stanici), která bude probíhat 1x týdně každé úterý.
👉 Ředitelům škol a školských zařízení bylo doporučeno ⬇️💰snížit školné (příspěvek rodičů na neinvestiční náklady) v mateřských školách, příspěvek rodičů na náklady školní družiny v základních školách, školné v základní umělecké škole (půjčovné zachovat beze změny) a cenu za zájmové vzdělávání v městském domě dětí a mládeže, a to po dobu přerušení provozu škol a školských zařízení zřízených městem Čelákovice.
👉 Doporučeno bylo ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, v případě, že nebudou v letním období (hlavní prázdniny) povoleny žádné pobytové a vícedenní zotavovací akce, a bude-li to možné, zajistit více ⛺️příměstských táborů s menším počtem účastníků a koordinovat tuto případnou nabídku s ředitelem Čelákovické sportovní.
👉 Občané, kteří chtějí vykonávat dobrovolnickou činnost pro Město Čelákovice, se mohou 📇 registrovat v databázi dobrovolníků zveřejněné na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWS6k25EhVXZn1lz-gsrRvMQjM2q-anK5A0H9e4etF6G1EGg/viewform?fbclid=IwAR2RCWP-ZuZdIu6abGTjKtmrmJ4-3zfYKhIS9ZDwHW5KZ__CA0sIaaQB_0E
Ing. Josef Pátek, předseda Krizového štábu
Ing. Petr Studnička, PhD., místopředseda Krizového štábu