Krizový štáb města 26.4.2020

STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ #COVID19 – 26. 4. 2020, 18:30

 Krizový štáb města Čelákovic přijal další opatření k ochraně obyvatel města.

 S omezeními se uvolňují podmínky pro provoz venkovních sportovišť či Městského stadionu, na kterém není možné s výjimkou toalet využívat vnitřní prostory.

 S omezeními se uvolňují podmínky pro provoz hřbitova, kde stanovený maximální počet osob se nevztahuje na pohřby.
 S omezeními se uvolňují podmínky pro provoz sběrného a separačního dvora komunálního odpadu, obnoven je svoz velkoobjemového netříděného odpadu na žádost občanů, od 4. 5. budou odebírány všechny druhy odpadů, a to i od podnikajících subjektů a od občanů z jiných obcí a měst.

 Uvolňují se podmínky pro účast na spolkové činnosti, přičemž zasedání orgánů spolku se může účastnit ve stejný čas nejvýše 10 osob a musí být dodržen odstup nejméně 2 metry.
 Nejbližší zasedání Zastupitelstva města se bude konat ve středu 6. 5. od 19.00 hod. v Kulturním domě za splnění specifických hygienických podmínek. Projednány budou mimo jiné návrhy opatření zmírňující dopad pandemie na život obyvatel města a činnost živnostníků a podnikatelů v

Město Čelákovice

(grafika).

 Všem osobám je nadále zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
 řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 dětí do 2 let věku,
 osob se závažnými poruchami autistického spektra,
 osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.

 PŘIPOMÍNÁME! Službu nákupu potravin či vyzvednutí léků, kterou zabezpečuje Pečovatelská služba Čelákovice (721 361 041), mohou využít osoby v karanténě/izolaci, osoby starší 65 let zdržující se na území města a také osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

Ing.

Josef Pátek

, předseda Krizového štábu
Ing.

Petr Studnička

, PhD., místopředseda Krizového štábu