Krizový štáb města 27.3.2020

⚠️ STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ 🦠#COVID19 – 28. 3. 2020, 10:00⚠️

🆕 Krizový štáb města Čelákovic přijal další opatření k ochraně obyvatel města.⤵️⤵️⤵️

👉 Distribuce alkoholové dezinfekce 🛢Anti-COVID bude probíhat postupně podle volebních okrsků. Primárně budou pokryty ty s převažujícími bytovými domy, kde je vyšší koncentrace osob, následovat budou ty s převažujícími rodinnými domy. Na každého se dostane, prosíme o strpení!

👉 Dezinfekce 💦veřejných prostor se bude týkat především 🚏autobusových zastávek a laviček na exponovaných místech (náměstí, nádraží).

👉 Je doporučeno zrušit vícedenní pobytové zotavovací akce pro děti v létě, jinými slovy letní dětské tábory pořádané Městským domem dětí a mládeže a nahradit je příměstskými tábory.

👉 Pro 🔋podporu podnikatelů (OSVČ, obchodní korporace) působících na území Město Čelákovice navrhl krizový štáb zřídit buď Fond rozvoje podnikání anebo Program pro poskytování finančních návratných výpomocí z rozpočtu města na podporu podnikatelské činnosti. Variantní návrhy budou předloženy k projednání samosprávným kolektivním orgánům (Rada, Zastupitelstvo).

👨‍🏫👩‍🏫 Přes aktuálně složitou situaci ve školství bychom rádi morálně ocenili úsilí a popřáli mnoho úspěchů všem pedagogům u příležitosti dnešního Dne učitelů.👍

Ing. Josef Pátek, předseda Krizového štábu

Ing. Petr Studnička, PhD., místopředseda Krizového štábu