Krizový štáb města 4.6.2020

STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ 🦠#COVID19 – 4. 6. 2020, 20:45⚠️

🆕 Krizový štáb města Čelákovic přijal další opatření k ochraně obyvatel města.⤵️⤵️⤵️

👉

Město Čelákovice

vyčíslilo přímé uznatelné výdaje spojené se zajištěním ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19 ve výši 900 000 Kč🇨🇿Česká republika bude žádat na tyto výdaje příspěvek z 🇪🇺Fondu solidarity EU. Do 7. 6. budou finální údaje ze strany města poskytnuty

Středočeský kraj – oficiální stránka

.
👉 S ohledem na blížící se poslední vlnu rozvolnění restriktivních opatření dne 8. 6. ukončí z rozhodnutí starosty města 

Josef Pátek

 ☣️Krizový štáb města Čelákovic svou činnost ke dni 9. 6.
👉 Je nařízeno všem dodržovat i nadále všechna platná krizová opatření vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesení Krizového štábu města Čelákovic, a to do doby jejich zrušení či odvolání. ✅Přehled toho, co aktuálně platí, je zveřejněn na https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/. Členové krizového štábu děkují všem občanům a návštěvníkům města za respektování a dodržování všech platných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.
👉 Krizový štáb děkuje všem, kteří poskytli pomoc a součinnost městu Čelákovice při zvládání pandemie COVID-19 a oceňuje operativní spolupráci👍.
👉 Krizový štáb oceňuje a děkuje za pomoc všem lékařům, lékárníkům a zdravotnickému personálu a vyslovuje zvláštní poděkování všem složkám 🆘Integrovaného záchranného systému👏.
👉 Krizový štáb vyslovuje zvláštní poděkování za péči o seniory, klienty Domů s pečovatelskou službou a další znevýhodněné skupiny obyvatel na území města Čelákovic zaměstnancům Pečovatelské služby při zvládání pandemie COVID-19👏.
👉 Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví již nejsou od 1. 5. městu Čelákovice zasílány informace o počtech osob s onemocněním 🦠COVID-19 ze strany Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, přičemž tyto informace jsou zveřejňovány pouze do úrovně okresů, jsou aktualizovány každý den včetně víkendů a státních svátků. K dnešnímu dni je v okrese Praha-východ evidováno 12 nakažených, 177 vyléčených a 5 zemřelých.

🙏 Jménem členů Krizového štábu města Čelákovic nám dovolte, abychom vám poděkovali za pozornost, kterou jste věnovali průběžně zveřejňovaným informacím k pandemii COVID-19 a za dodržování všech opatření. Všem přejeme především pevné zdraví!

Ing.

Josef Pátek

, předseda Krizového štábu
Ing.

Petr Studnička

, PhD., místopředseda Krizového štábu