listopad 2019

Č.j.: 1327/19

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Komu:

Rodiče dětí a Město Čelákovice – Odbor školství, informací a kultury – paní Marie Vávrová

Přerušení provozu MŠ

dne 20.11.2019

v době od 12:00 do 17:00 hod.

z technických důvodů

Věc:

Přerušení provozu Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace, z technických důvodů, podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí:

Ředitelka Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, Hana Henyšová, rozhodla,

po předchozím projednání, ve věci přerušení provozu mateřské školy dne 20.11.2019 v době

od 12:00 do 17:00 hod. takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace, přerušuje svůj provoz dne 20.11.2019 v době od 12:00 do 17:00 hod.

Provoz 20.11.2019 v době od 6:30 do 12:00 hod. je zajištěn.

Odůvodnění:

Důvodem pro přerušení provozu mateřské školy je:

  • Oznámení o přerušení dodávky vody dne 20.11.2019 distributorem 1. SčV v době od 12:00 do 16:00 hod., v ulici Hybešova a přilehlých ulicích.
  • Plánované přerušení dodávky vody bylo oznámeno dne 6.11.2019 prostřednictvím organizace Q-BYT Čelákovice spol. s. r.o. a 1. SčV

Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo uzavření projednáno se zřizovatelem (Město Čelákovice) a organizací Q-BYT Čelákovice spol. s. r.o.

Oznámeno na třídách, vyvěšeno na informačních nástěnkách a webu MŠ.

Oznámeno ředitelce Mateřské školy Přístavní.

V Čelákovicích dne 6.11.2019 …………………………………………

Hana Henyšová, ředitelka

Příloha: Oznámení o přerušení dodávky vody distributorem 1. SčV. s vizualizací