Masopustní průvod

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

,,Masopustní veselí“

Kořeny masopustu v Čechách sahají do 13. století, tedy do dob středověku. První zmínky o bujarých oslavách, hodování a užívání masek, však pochází již z dávné antiky.

Ve středu 12.února jsme s dětmi ze školky uspořádali Masopustní průvod městem. Řádně jsme se vyzdobili maskami, kostýmy a cestu jsme si zpestřili hrou na různé hudební nástroje. Za všeobecného veselí a podpory přihlížejících maminek jsme došli až k radnici, kde nám bylo panem tajemníkem Přenosilem slavnostně předáno ,,Masopustní právo“. To nás po celý den opravňovalo k bujarému veselí a hodování. Ve školce jsme se za odměnu posílili sladkým koláčkem.

Děkuji učitelkám z naší školky, že připravují a pořádají akce,

které jsou pro děti zpestřením dne.

Všechny fotky z Masopustu a ostatních akcí školky

si můžete prohlédnout na webových stránkách www.msjak.cz