Odklad školní docházky

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.:116/20

Odklad povinné školní docházky

——————————————————————————————

Zápis do ZŠ proběhne v obou ZŠ dne 2.4.2020 a 3.4.2020.

Ředitelé ZŠ žádají rodiče, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky, aby měli potřebné podklady z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře nebo klinického psychologa vyřízeny včas a přinesli je s sebou k zápisu.

——————————————————————————————

Ředitelka MŠ žádá a upozorňuje rodiče

Vzhledem k dlouhým objednacím dobám v poradnách prosíme rodiče,

kteří uvažují o odkladu svého dítěte,

aby o tom informovali učitelky na svých třídách a ředitelku MŠ

a zároveň se do poradny rovnou objednali.
Paní učitelky Vám před návštěvou poradny připraví zprávu o dítěti.

——————————————————————————————————-

Nahlášeným zákonným zástupcům připravím podklady

pro pokračování dítěte v docházce do MŠ J.A.Komenského 1586.

——————————————————————————————————-

Ředitelce MŠ jste povinni do 24.4.2020

předat tyto podklady:

  1. rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vystavené ZŠ
  2. doporučení odkladu povinné školní docházky vystavené pedagogicko-psychologickou poradnou
  3. zprávu z vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou
  4. zprávu dětského lékaře nebo klinického psychologa

——————————————————————————————————-

V případě, že tak neučiníte, bude při zápise pro školní rok 2020/2021

vaše místo v MŠ obsazeno novým dítětem!!!

——————————————————————————————————-

V Čelákovicích 7.2.2020

Hana Henyšová, ředitelka