Omezený provoz

OMEZENÝ PROVOZ

2.3.2020 – 6.3.2020

Budou v provozu tyto třídy na pavilonu B:

  • B1 ……………………….……………………….

  • B3 ……………………….……………………….

Děti budou umístěny dle rozpisu.

Na třídu si děti přinesou jen bačkory.

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 162/20

Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Odbor školství, informací a kultury, vedoucí odboru paní Marie Vávrová

Věc:

Omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2 vyhlášky

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace, zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhodla, po předchozím projednání a na základě sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů ve dnech 2.3.2020 až 6.3.2020 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace omezuje svůj provoz z organizačních důvodů ve dnech 2.3.2020 až 6.3.2020. Omezení se týká všech tříd MŠ.

Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo omezení provozu projednáno se zákonnými zástupci a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Zákonní zástupci se k omezení vyjádřili na svých třídách a nahlásili docházku dětí. Učinili tak, aby bylo možné naplánovat přesun zbývajících dětí na třídy, které zůstanou v provozu, a bylo možno zajistit pro děti odpovídající podmínky, případně naplánovat uzavření celé MŠ.

Odůvodnění:

Důvodem pro omezení provozu MŠ je fakt, že školy mají 2.3.2020 až 6.3.2020 jarní prázdniny a rodiče v těchto dnech zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny a dochází k výraznému snížení počtu dětí na třídách.

Opatření:

Využíváme této skutečnosti a po dohodě zákonných zástupců s učitelkami a na základě sběru dat, omezujeme počet tříd, které budou v provozu.

Podle počtu nahlášených dětí předpokládáme, že budou v provozu 2 třídy MŠ.

Děti budou umístěny dle rozpisu, který bude vyvěšen po ukončení sběru dat.

V Čelákovicích dne 21.2.2020

Hana Henyšová, ředitelka