Předškoláček

Kroužek PŘÍPRAVKA NA ŠKOLU

„PŘEDŠKOLÁČEK“

Vážení rodiče budoucích školáčků. Ve spolupráci s vedením MŠ jsem pro Vás připravila novinku – Kroužek předškoláka. Jedná se o přípravu předškoláků na vstup do první třídy hravou formou, která doplňuje předškolní výchovu, která probíhá ve kmenových třídách.

Pro koho je určen:

pro současné předškoláky (tzn. Děti, u nichž je předpoklad nástupu do ZŠ v září 2020)

Náplň kroužku:

  • děti se zde zábavnou formou připravují na vstup do 1. třídy

  • rozvíjíme oblast grafomotoriky (správné držení tužky, uvolněná ruka, schopnost soustředit se na detaily a jemnosti při psaní – věci důležité pro správné psaní písmen v budoucnu)

  • oblast matematických představ (umění pojmenovat základní geometrické útvary, kombinovat, počítat, třídit a porovnávat)

  • cvičení intermodality – tedy schopnosti a dovednosti spojování a kombinování obsahů z jedné smyslové oblasti s obsahy jiné smyslové oblasti – např. propojení sluchem vnímané hlásky se zrakovým, grafickým symbolem

  • cvičení na rozvoj sluchového rozlišování a rozšiřování slovní zásoby

  • cvičení prostorové orientace a optické paměti aj.

 

Ve druhém pololetí se kroužek bude konat v následujících termínech:

3.2.

17.2.

16.3.

30.3.

27.4.

Cena za druhé pololetí: 250Kč

Těším se na spolupráci s Vámi a na práci s Vašimi dětmi!

Mgr. Andrea Pánková