Přerušení provozu MŠ

Č.j.: 218/20

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel./Fax: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová

Komu:

Zákonní zástupci dětí, Město Čelákovice, Odbor školství, informací a kultury

Přerušení provozu školy z důvodu

rozhodnutí zřizovatele

v době od 11.3.2020 do odvolání

Věc:

Přerušení provozu Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace, podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí zřizovatele z důvodu preventivních protiepidemických opatření.

Rozhodnutí:

Na základě rozhodnutí zřizovatele z důvodu protiepidemických opatření, kdy opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkajících se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb, rozhodla ředitelka Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, Hana Henyšová, ve věci přerušení provozu mateřské školy od 11.3.2020 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace,

přerušuje svůj provoz od 11.3.2020 do odvolání.

Odůvodnění:

Důvodem pro přerušení provozu mateřské školy je:

  • Rozhodnutí Krizového štábu města Čelákovice, ze dne 10.3.2020, o zrušení výuky v Mateřské škole Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizaci, do odvolání mimořádných opatření, z důvodu preventivních protiepidemických opatření.

Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo přerušení projednáno se zřizovatelem (Město Čelákovice)

Oznámeno telefonicky zákonným zástupcům, vyvěšeno na informačních nástěnkách a webu MŠ.

V Čelákovicích, dne 10.3.2020 Hana Henyšová, ředitelka

Příloha: Vyjádření Krizového štábu města Čelákovice ze dne 10.3.2020

Vyjádření města Čelákovice k uzavření mateřských škol

Vyvěšeno: 10.3.2020