Projekt EU

2019-8-13 – Plakát A3

 

eu-fondy.png

Přijímací – učební obory – Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín

 

 

 

 

Naše škola realizuje projekt: MŠ Komenského – Šablony II.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015325

Projekt je podpořený z výzvy MŠMT: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání, personální podporu MŠ (školní asistent), vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin: polytechnické vzdělávání, čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost a inkluze.

Sdílením zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, zapojením odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ, realizací projektových dnů ve škole, projektových dnů mimo školu a komunitně osvětovými setkáními budeme přispívat k usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a podporovat spolupráci s rodiči dětí MŠ a veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Realizace:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová

 

 


plakát MŠ Komenského 2017

 

wu.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše školka realizuje projekt MŠ Komenského projekt č. 22

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004494

Projekt je podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů a jejich další vzdělávání v oblastech čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze a logopedická prevence. Zabýváme se usnadněním přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, sdílením zkušeností formou vzájemných návštěv v MŠ a zaměřujeme se na odborná tematická setkávání a spolupráci s rodiči.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Realizace:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel./Fax: 326 741 437

E-mail: komenskeho.ms@seznam.cz

Ředitelka: Hana Henyšová