prosinec 2019

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1328/19

Přerušení provozu MŠ z organizačních důvodů

od 23.12.2019 do 3.1.2020

Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Odbor školství, informací a kultury, vedoucí odboru paní Marie Vávrová

Věc:

Přerušení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2 vyhlášky

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace, zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhodla, po předchozím projednání na třídních schůzkách, na základě sběru dat a po předchozím projednání se zřizovatelem, ve věci přerušení provozu mateřské školy z organizačních důvodů v době od 23.12.2019 do 3.1.2020 takto:

V době od 23.12.2019 do 3.1.2020 bude

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

z organizačních důvodů uzavřena.

Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo omezení provozu projednáno se zákonnými zástupci na třídních schůzkách (viz. koncept třídních schůzek č.j. 1088/19 ze dne 4.9.2019 a zápisy tříd) a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Na třídách proběhl sběr dat.

Odůvodnění:

Zákonní zástupci na svých třídách nahlásily docházku dětí od 23.12.2019 do 3.1.2020.

Na základě vyhodnocení sběru dat, kdy byly odhlášeny všechny děti z docházky do MŠ v termínu od 23.12.2019 do 3.1.2020, bylo rozhodnuto o přerušení provozu MŠ.

Opatření:

Na základě sběru dat přerušujeme provoz všech tříd Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace v době od 23.12.2019 do 3.1.2020.

Zákonní zástupci zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny.

V Čelákovicích dne 6.11.2019 …………………………………………..

Hana Henyšová, ředitelka