Školné

Č.j.: 308/20

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Tel./Fax: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová

Aktuální informace

Školné za březen 2020

Rozhodnutím Krizového štábu města Čelákovice, ze dne 10.3.2020, došlo od 11.3.2020 k přerušení výuky v Mateřské škole Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizaci, do odvolání mimořádných opatření, z důvodu preventivních protiepidemických opatření.

Na základě tohoto rozhodnutí přistupujeme ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

§ 6 odst. 5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Pro měsíc březen je stanovena částka školné takto:

470,- Kč (školné) : 22 (prac. dny) x 7 (dny MŠ v provozu) = 150,- Kč

Stejným způsobem budeme postupovat i v případě výpočtu školného za měsíc duben.

Výši školného oznámíme, až budeme vědět, od kdy budeme v provozu.

Děkuji za pochopení.

V Čelákovicích, 29.3.2020 Hana Henyšová, ředitelka