Hrátky se slovíčky

Hrátky se slovíčky – II. pololetí

kroužek orientovaný na rozvoj řečových dovedností (dechová cvičení, rozvoj slovní zásoby, motorika mluvidel, sluchová a zraková percepce, rozvoj jemné a hrubé motoriky)

– budou probíhat v pondělí 1x za 14 dní

1. skupina 14:30 – 15:10

2. skupina 15:15 – 16:00

– termín: 10.2.; 24.2.; 9.3.; 24.3. – úterý, 6.4.; 20.4. 2020

– cena: 6 x 50,- Kč = 300,- Kč

Těším se na vaše děti Iveta Melicharová