Hrátky se slovíčky

Hrátky se slovíčky – I. pololetí

kroužek orientovaný na rozvoj řečových dovedností (dechová cvičení, rozvoj slovní zásoby, motorika mluvidel, sluchová a zraková percepce, rozvoj jemné a hrubé motoriky)

– budou probíhat v pondělí 1x za 14 dní

1. skupina 14:30 – 15:10

2. skupina 15:15 – 16:00

– termín: 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 14.1., 28.1.

– cena: 7 x 50,- Kč = 350,- Kč

Těším se na vaše děti Iveta Melicharová