Zápis

Č.j.: 340/20

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Tel./Fax: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Datová schránka MŠ: smsgqtp

Ředitelka: Hana Henyšová

Aktuální informace na základě

,,Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021“,

které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

číslo jednací MSMT-15657/2020-1, datum 3. 4. 2020

Zápis pro školní rok 2020/2021

Organizace zápisu do MŠ – doporučujeme dodržet tento postup

1. Vytiskněte si žádost z webu MŠ – žádost má 3 strany

2. Žádost řádně a čitelně vyplňte

 • část ,,vyjádření lékaře“ je na pokyn MŠMT nahrazena čestným prohlášením zákonného zástupce o splněném povinném očkování dítěte

 • podpis – podepíše ten, kdo žádost podává a kdo se dostaví na vyzvání do MŠ

3. Připravte si kopie – očkovacího průkazu a rodného listu

4. Žádost s kopiemi doručte, jedním z následujících způsobů, nejlépe do 26.4.2020

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

  • (nelze jen poslat prostý email – NEDOPORUČUJEME)

 • běžnou poštou

 • vložením do poštovní schránky v MŠ – v označené obálce – schránka bude označena – DOPORUČUJEME

5. Ředitelkou proběhne kontrola žádosti a doručených kopií

 • trvalý pobyt – dle evidence obyvatel

 • povinné očkování – dle kopie očkovacího průkazu

 • údaje pro komunikaci

6. Ředitelka emailem, či telefonicky, vyzve k osobní účasti a zahájení správního řízení toho, kdo žádost podepsal

 • dostanete přesný termín a čas, kdy se dostavíte do MŠ

(4.5.2020 nebo 5.5.2020 dle množství doručených žádostí)

7. V tomto termínu se dostavíte osobně bez dítěte do MŠ, kde podepíšete převzetí přiděleného registračního čísla, čímž začne běžet lhůta správního řízení.

 • při oznamování rozhodnutí se výsledky oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

 • z důvodu preventivních protiepidemických opatření prosíme zakrýt ústa a nos – použít roušku a dodržovat doporučený odstup

 • S sebou občanský průkaz a originál očkovacího průkazu a rodného listu.

Pokud nemáte možnost tisku a dodržení našeho postupu, doporučujeme předem se emailem objednat, tak aby vám mohl být přidělen vhodný termín a čas.

Děkujeme za pochopení.

V Čelákovicích, 6.4.2020 Hana Henyšová, ředitelka